сряда, 20 юни 2012 г.

Гърция и Нормалното

На тазгодишния икономичеки форум в Тренто Джордж Сорос коментира, че Германия заслужава доста порицание за това, че е "планирала недъгава система, наложила недъгави договорености, преследвала недъгава политика и вършила прекаленo късно прекалено малко".The ‘centre’ (i.e. Germany) deserves quite a bit of blame, Soros said, for “designing a flawed system, enacting flawed treaties, pursuing flawed policies and always doing too little too late”, continuing that “In the 1980’s Latin America suffered a lost decade; a similar fate now awaits Europe.”

Амартия Сен говори в едно неотдавнашно интервю за демократическия провал в Eвропа.

Жижек в London review of Books апелира за солидарност с Гърция.

и т.н.