събота, 13 септември 2014 г.

#noTTIP

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ


ПОМИСЛЕТЕ


O T И Д Е Т Е
София, 11 окт. 2014: на картата, представяща общоевропейския ден за протест, пойнтерът за София казваше "no event". Само че това беше издайническа следа: за кратко на него можеше да бъде разчетено "на Попа, в събота от четири". Там се събраха около двеста души, които, след няколко подвиквания, образуваха шествие по платното на Патриарха към Раковска, където свиха и отидоха до завоя пред сградата на Европейското представителство. За около половин час, докато траеха речите, движението в едната посока остана блокирано. Събитието се радва на пълно медийно затъмнение, което - стига да е било умишлено - е единственото свидетелство за неговия (прескромен) успех.