четвъртък, 5 септември 2019 г.

ПИКЕТИ: новата книга 2019

Капитал и идеология

предварителни елементи на сайта на Парижката Школа за Икономика