четвъртък, 4 октомври 2012 г.

Ерик Хобсбом (1917-2012)

Ерик Хобсбом / Eric Hobsbawm почина на 95 годишна възраст: четейки възторжените некролози, човек се пита дали не сме се върнали във времето, когато възрастта е била гарант за мъдрост. Когато всеки успява да е звезда - за 15 минути - успешна кариера, продължила 5 - 6 десетилетия е изумителна, няма спор. Така в един момент Пол Рикьор започна да изглежда значим философ - просто бе надживял всичките си именити сънародници (Сартър, Фуко, Барт...).
Кой е Хобсбом и струва ли си четенето? Първата част на въпроса лесно намира отговор, докато втората остава проблематична: статиите, които могат да бъдат изровени из мрежата едва ли успяват да предадат впечатлението, което биха правили по дългите му текстове. Но и в тях има какво да се чете примерно леко пророческото усещане за кризта от 2008, каквото само един връстник на октомврийската революция би могъл да си позволи.

The old toolbox of Labour is available again - everything up to nationalisation - so let's just go and use the tools once again, which Labour should never have put away. But that suggests we know what to do with them. We don't. For one thing, we don't know how to overcome the present crisis. None of the world's governments, central banks or international financial institutions know: they are all like a blind man trying to get out of a maze by tapping the walls with different kinds of sticks in the hope of finding the way out. For another, we underestimate how addicted governments and decision-makers still are to the free-market snorts that have made them feel so good for decades. Have we really got away from the assumption that private profit-making enterprise is always a better, because more efficient, way of doing things? That business organisation and accountancy should be the model even for public service, education and research? That the growing chasm between the super-rich and the rest doesn't matter that much, so long as everybody else (except the minority of the poor) is getting a bit better off? That what a country needs is under all circumstances maximum economic growth and commercial competitiveness? I don't think so.
full text (The Guardian, April 10, 2009)
на български (Нова зора 21 aприл 2009)
Библиография; преводи на статии и разговори
(най-често под името Хобсбаум)1.Възраждането на повествованието
сб. Историци за историята, с.377-82, СУ 1988
2. Ехо от Марсилезата
Култура XXXVI, 16 (17 apr. 1992), s. 4
3. Създаването на "буржоазната революция" [във Франция 1789 г.]
Lettre Internationale [1] (1992), s. 26-31
4. Новата заплаха за историята
Lettre Internationale 7 (1994), s. 3-7
5. Новите заплахи на историята
Изток-Изток/East-East 14 (1994), s. 6-11
6.Варварството - начин на употреба
Lettre Internationale 8 (1995), s. 58-62
7.Етносът и национализмът в Европа днес
Политически изследвания V, 4 (1995), s. 331-340
8.Към новото хилядолетие: Заключителна гл. от кн. "The Age of Extremes"
Култура 8.- XLIV, 50-51 (22 dek. 2000),
9.За ролята на скептичните историци : Разговор с Е. Хобсбаум
Култура XLVI, 46 (13 dek. 2002), s. 6
10.Империализмът на човешките права : Разговор с Е. Хобсбаум
Култура : XLVII, 34 (19 sept. 2003), s.5
11. Последният романтик Разговор с Е. Хобсбаум
Литературен вестник : XIV, 6 (11 - 17 fevr. 2004), s. 13
12.Работилница на света
Култура LII, 43 (12 dek. 2008), s. 12
12.Социализмът се провали. Сега капитализмът банкрутира
Нова зора XI, 15 (21 apr. 2009), s. 8


бел. статиите от в. Култура са достъпни онлайн