петък, 30 декември 2016 г.

Как ще свърши Капитализмът - 3 | Does capitalism have a future?

“По лесно е да си представим края на света отколкото края на капитализма” – фразата е еднакво ефектна и вярна: зад привидния парадокс е скрит труизъм. ‘светът’ попада в порядъка на нагледите, докато ‘капитализмът’ е от порядъка на понятията – по лесно е да се гледа кино отколкото да се мисли абстрактно.[1]
Има ли капитализмът бъдеще? пита заглавието на книгата, а ‘пет звезден’ академичен състав обсъжда въпроса с полагаемата за научни претенции сдържаност[2]. Формално би могло да се твърди, че има баланс на мнениията: два поскоро отрицателни отговора, два донякъде утвърдителни и един – в страни. Реално отговорът е съвсем еднозначен: не, когато под капитализъм се разбира исторически познатото до сега. коментаторите тук са единодушни, че промяна/трансформация предстои в най- скоро време без никой да се ангажира да посочи достатъчно конкретно очертанията й. На жадните за сензационност читатели остава да съобразят, че авторитетите ще се въздържат от сайънс фикшън и обрисуване на дистопии. Въпреки това, с консенсуалното приемане, че настояшето е кризисно, неустойчиво, и дребен фактор може да има непредвидимо големи последици авторите сигурно биха могли да проявят малко повече теоретическо въображение което и да направи книгата по атрактивна.

Does capitalism have a future? / Oxford University Press 2013
Collective Introduction: “The Next Big Turn” 1
1 I. Wallerstein Structural crisis,or why Capitalists may no longer find capitalism rewarding. 9
2 R. Collins The end of Middle Class work: No more Escapes 37
3 M. Mann The End may be nigh, but for Whom 71
4 G. Derluguian What Communism was 99
5 C. Calhoun What Threatens Capitalsim Now? 131
Collective Conclusion Getting real 163

Щрек, който не участва в книгата, е рзюмирал съсдържанието й във въведението на своята /с../ и на свой ред издава дикусия под същото заглавие[3], в която участва отново Калхун, плюс други двама. Обемът е свит 10 пъти, нещата са казани сбито и ясно и отговорът е отчетливо ‘не’. И този път не само че less is more, но Щрек успява да намери място в своя текст и за обичайните си реторически светкавици.

Does capitalism have a future? / Socio-Economic Review, 2016. 163–183
W. Streeck On the dismal future of capitalism
C. Calhoun The future of capitalism
P. Toynbee Unfettered capitalism eats itself
A. Etzioni The next industrial revolution calls for adifferent economic system

In the reality of post-capitalism the place of social norms and institutions is taken by greed and fear as the ultimate mechanisms of social control. Together they power the self-economization and self-marketization of individuals adapting to unpredictably changing circumstances, among other things by relentless competitive investment in their ‘flexibility’ and ‘human capital’, so as to maximize their fitness for the imagined meritocracy of a ‘free’ market in a world of exploding inequality.

Онези, които нямат желание да четат, биха могли просто да изчакат – някои от прогнозираните промени са в рамките на десетилетие или две, а междувременно[4] случки и сценки определено няма да липсват. Оттам насетне е Голямата неяснота – деградация или катастрофа?


[1] Цитат от Fredric Jameson оригинално в. New Left Review in 2003, вж. по- подробно.
[2] Immanuel Wallerstein et al., Does capitalism have a future? ( by Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian and Craig Calhoun.) Oxford University Press 2013
[3] Wolfgang Streeck, Craig Calhoun, Polly Toynbee, and Amitai Etzioni , Does capitalism have a future?, Socio-Economic Review, 2016, Vol. 14, No. 1, 163–183 doi: 10.1093/ser/mwv037
[4] Една близка перспектива удачно е очертана от Paul Mason PostCapitalism: A Guide to our Future, London:Allen Lane. 2015/ Пол Мейсън, Посткапитализмът: пътеводител за нашетo бъдеще, София: Изток-Запад, 2016/, но вероятно най доброто по въпроса е на акселерационистите Nick Srnicek and Alex Williams, Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work , Verso Books 2015

Няма коментари:

Публикуване на коментар